Konstruktivist, javisst!

Det verkar finnas flera tolkningar av konstruktivism i omlopp i undervisningsdebatten, och några får mig att klia mig i huvudet. För mig funkar det så här:Människan betraktar sin omvärld och försöker skapa ordning av intrycken. Processen innebär att vi benämner det som vi uppfattar som fenomen. Det vi inte uppfattar kan inte benämnas och detta … Fortsätt läsa Konstruktivist, javisst!

Annonser

Den dåliga läraren – en bra lärare?

År 1990 åkte jag med mina studiekamrater till Köpenhamn på ett besök på Det rytmiske konservatorium, alltså motsvarigheten till den utbildning jag själv gick, musiklärarlinjen med inriktning Instrumental-/ensemblelärare afroamerikanska genrer (jazz-rock-pop). Vi fick besöka lokalerna och sitta med på en ensemblelektion. Lite senare skulle vi också spela för varandra. Det första som slog mig som … Fortsätt läsa Den dåliga läraren – en bra lärare?

Erfarenheter och rutiner. Hjälp eller hinder?

För många somrar sedan arbetade jag som vaktmästare på en institution för utvecklingsstörda vuxna. Jag körde ärenden till stan, rensade i rabatterna och klippte gräs. Det var stora gräsytor och därför var det bra att de hade en traktor, en Kubota, som man kunde montera ett klippaggregat på när det var dags för gräsklippning. Han … Fortsätt läsa Erfarenheter och rutiner. Hjälp eller hinder?

Formativ bedömning som information och kommunikation

För mig är formativ bedömning ett förhållningssätt till undervisning. Dessutom sätter jag likhetstecken mellan Bedömning för lärande (BFL) och formativ bedömning. Inför en föreläsning om formativ bedömning ville jag hitta ett nytt perspektiv att beskriva vad formativ bedömning är; ett perspektiv som kunde vara tydligt och användbart för föreläsningens målgrupp, vilken var anställda pedagoger inom … Fortsätt läsa Formativ bedömning som information och kommunikation

Värdeskapande lärande och ledsna vuxna

Två tolvåriga elever skriver om sin upplevelse av värdeskapande lärande i bloggen Skola365. Några vuxna lärare och skolledare blir ledsna och upprörda av inlägget, av lite olika anledningar.    En elev beskriver att de inte skriver texter bara till läraren och för läraren endast att läsa. Detta tolkas av några av de ledsna vuxna som … Fortsätt läsa Värdeskapande lärande och ledsna vuxna

Det här är INTE kollegialt lärande, del 4/4

I arbetslaget X finns flera personer, alla med sin uppsättning värderingar och föreställningar om vad det är man gör när man arbetar. Dessa uppfattningar är oftast osynliga och outtalade, även för personerna själva. Man lever och verkar i stora drag så att säga automatiskt, utan att behöva göra våld på sina grundläggande uppfattningar. I det aktuella … Fortsätt läsa Det här är INTE kollegialt lärande, del 4/4

Det här är INTE kollegialt lärande, del 3/4

Mitt tredje exempel är en lärare som heter Nadia. Hon är också ambitiös och har gått flera pedagogikkurser på universitetet, parallellt med arbetet. Under sina studier har hon fått många tillfällen att reflektera över sin egen undervisning och hon upplever att det har givit henne nya möjligheter att förändra sin undervisning utifrån sina nya kunskaper. … Fortsätt läsa Det här är INTE kollegialt lärande, del 3/4