”Kulturer käkar strukturer till frukost”, var det någon som sa.

Det heter ju "kulturer käkar strukturer till frukost" och detta är ofta sant. Otaliga är de exempel då förändringar av strukturer i skolan har visat sig vara lika verkningslösa som kritikerna till den strukturella förändringen redan från början sa att den skulle bli. Men det finns exempel på när strukturella förändringar verkligen har bidragit till … Fortsätt läsa ”Kulturer käkar strukturer till frukost”, var det någon som sa.

Annonser

Vart man vänder sig har man rumpan bak. Eller?

Lärare möts av en ständig ström av teorier, metoder, förhållningssätt, utvecklingsstrategier, inspirationsföreläsningar och utbildningar. Vi har en läroplan och en skollag som både uttrycker allt lärare ska vara och utföra samt gränser för dessa. För den enskilde läraren innebär alla dessa regler och riktlinjer en svårighet att rikta sin uppmärksamhet. För varje fokusområde som man arbetar … Fortsätt läsa Vart man vänder sig har man rumpan bak. Eller?

Hur vi gör lärplattformen bättre för elevernas skull och för framtidens krav

På min skola använder vi lärplattformen itslearning. Vi har haft redskapet ganska många år och en del lärare har använt det, men de flesta inte. Sedan satte skolledningen ned foten och bestämde att alla skulle börja använda det. Det kom också med som ett kriterium för lönesättning, så det var ju ganska effektivt. Mitt arbetslag … Fortsätt läsa Hur vi gör lärplattformen bättre för elevernas skull och för framtidens krav

Lärande, individ och känsla. Så hänger det ihop för mig.

När jag tänker på det, så känns det självklart, det som Bolton beskriver i Drama för lärande och insikt (2008): vid all djupare inlärning sker en förändring av våra känslor och våra värderingar. Det innebär att det vi uttrycker och de beslut vi tar har en annorlunda grund före och efter denna inlärning. Vi är … Fortsätt läsa Lärande, individ och känsla. Så hänger det ihop för mig.

Om blended learning och lärplattformens användning

Här följer en text som jag skrev som ett examinerande paper under mina masterstudier i kursen Nätbaserat lärande. Den är förstås längre än en vanlig bloggtext, men det vore roligt att höra om någon har liknande tankar eller organiserar sin undervisning på liknande sätt som jag diskuterar i texten. Om användning av IT-verktyg för kamratstött … Fortsätt läsa Om blended learning och lärplattformens användning