Utbildningsplan för Estetiska programmets lärare med syfte att öka kunskaperna om möjligheter och svårigheter med entreprenörskap i skolan

Här kommer ett paper som jag skrev i kursen Entreprenörskap och utbildning. Kursen ingår i Masterprogrammet i pedagogik på Mittuniversitetet. Texten skrevs i januari 2014 och det har runnit en del vatten under broarna sedan dess. Men läs för all del! Inledning I detta paper presenteras en utbildningsplan för ett specifikt arbetslag på Estetiska programmet … Fortsätt läsa Utbildningsplan för Estetiska programmets lärare med syfte att öka kunskaperna om möjligheter och svårigheter med entreprenörskap i skolan

Annonser

Vart man vänder sig har man rumpan bak. Eller?

Lärare möts av en ständig ström av teorier, metoder, förhållningssätt, utvecklingsstrategier, inspirationsföreläsningar och utbildningar. Vi har en läroplan och en skollag som både uttrycker allt lärare ska vara och utföra samt gränser för dessa. För den enskilde läraren innebär alla dessa regler och riktlinjer en svårighet att rikta sin uppmärksamhet. För varje fokusområde som man arbetar … Fortsätt läsa Vart man vänder sig har man rumpan bak. Eller?

Vetenskaplig skola vs. entreprenöriellt lärande

Jag får inte riktigt ihop det. Det blir ett dilemma för mig.     Hur ska skolan vila på en vetenskaplig grund och samtidigt utveckla våra ungas  entreprenöriella förmågor? Vetenskap, och förvisso beprövad erfarenhet, är det vi vet, det vi med någon säkerhet kan säga någonting om. I skolan betyder det att vi ska använda de … Fortsätt läsa Vetenskaplig skola vs. entreprenöriellt lärande

Jag fick inte jobbet. Vad kan jag lära mig av det? Vad kan Dweck lära mig?

Jag sökte för ett tag sedan ett jobb som chef. Jag skrev en bra och välformulerad ansökan vilken tog mig till intervju. Denna förlöpte som förväntat och jag kände att jag kunde ge församlingen en rätt god bild av mig. "Blir jag inte utvald, så är det så", tänkte jag. Det blev så. Att någon … Fortsätt läsa Jag fick inte jobbet. Vad kan jag lära mig av det? Vad kan Dweck lära mig?

Musikesteterna samarbetar med årskurs 6:or!

En före detta elev på musikestetiska programmet är numera musiklärare på en grundskola i Sundsvall och hon och hennes kollega kontaktade oss med ett fint förslag: "Kan våra sexor samarbeta med era gymnasieungdomar i ett projekt nästa läsår?" Projektets grund kommer att vara att sexorna skriver texter och våra elever på gymnasiet skriver musik till … Fortsätt läsa Musikesteterna samarbetar med årskurs 6:or!

Värdeskapande pedagogik

i Sundsvalls kommun pågår ett arbete med värdeskapande pedagogik vilket kan betecknas som en variant på entreprenöriellt lärande. I och med begreppsändringen förflyttas fokus från tanken på företagande till att skapa olika typer av värde för någon annan. Tanken är att det ska fungera motivationshöjande, vilket jag ställer upp på. På mitt program, det musikestetiska, … Fortsätt läsa Värdeskapande pedagogik