Undersökning av elevers motivation i åk 9 – Varför nöjer de sig med E?

Nedan finner du en text som beskriver en undersökning av elevers motivation på en grundskola, utförd 2016. Min dåvarande utvecklingspedagogkollega Jussara Reis Andersson (i skrivande stund doktorand på Mittuniversitetet) och jag fick uppdraget att hitta orsaker till varför eleverna nöjer sig med att få ett E i betyg trots att de i många fall skulle … Fortsätt läsa Undersökning av elevers motivation i åk 9 – Varför nöjer de sig med E?

Vetenskaplig skola vs. entreprenöriellt lärande

Jag får inte riktigt ihop det. Det blir ett dilemma för mig.     Hur ska skolan vila på en vetenskaplig grund och samtidigt utveckla våra ungas  entreprenöriella förmågor? Vetenskap, och förvisso beprövad erfarenhet, är det vi vet, det vi med någon säkerhet kan säga någonting om. I skolan betyder det att vi ska använda de … Fortsätt läsa Vetenskaplig skola vs. entreprenöriellt lärande

Värdeskapande lärande och ledsna vuxna

Två tolvåriga elever skriver om sin upplevelse av värdeskapande lärande i bloggen Skola365. Några vuxna lärare och skolledare blir ledsna och upprörda av inlägget, av lite olika anledningar.    En elev beskriver att de inte skriver texter bara till läraren och för läraren endast att läsa. Detta tolkas av några av de ledsna vuxna som … Fortsätt läsa Värdeskapande lärande och ledsna vuxna

Värdeskapande pedagogik

i Sundsvalls kommun pågår ett arbete med värdeskapande pedagogik vilket kan betecknas som en variant på entreprenöriellt lärande. I och med begreppsändringen förflyttas fokus från tanken på företagande till att skapa olika typer av värde för någon annan. Tanken är att det ska fungera motivationshöjande, vilket jag ställer upp på. På mitt program, det musikestetiska, … Fortsätt läsa Värdeskapande pedagogik