Skolutvecklare, förenen eder!

Vi pratar ofta om vikten av kollegialt lärande, vetenskaplig grund och systematiskt kvalitetsarbete som viktiga delar för skolans utveckling i rätt riktning. Dessa tre delar ska fungera bra tillsammans och bilda ett fundament för svensk skolas framsteg och för våra barns och elevers utbildnings höjda kvalitet. På varje nivå kan vi applicera dessa tankar. I … Fortsätt läsa Skolutvecklare, förenen eder!

Annonser