Skolutvecklare, förenen eder!

Vi pratar ofta om vikten av kollegialt lärande, vetenskaplig grund och systematiskt kvalitetsarbete som viktiga delar för skolans utveckling i rätt riktning. Dessa tre delar ska fungera bra tillsammans och bilda ett fundament för svensk skolas framsteg och för våra barns och elevers utbildnings höjda kvalitet. På varje nivå kan vi applicera dessa tankar. I … Fortsätt läsa Skolutvecklare, förenen eder!

Annonser

Om estetik i skolan

Hur gör man för att de estetiska elementen i skolan ska bli giltiga och angelägna för eleven och för det omgivande samhället? Detta är en fråga som inte har ett enkelt svar, men jag ska här försöka lägga fram lite av problematiken runt estetik i skolan.    Man kan till exempel se estetik ur tre … Fortsätt läsa Om estetik i skolan