Elevinflytande – javisst!

Vi som arbetar inom skolan är skyldiga att ge elever inflytande. Det finns beskrivet i både lag och läroplan. Syftena är naturligtvis att vi ska lära eleverna vad det innebär att leva i en demokrati och att det ger en ökad livskvalitet för individen att se sig själv som en verksam del i ett större … Fortsätt läsa Elevinflytande – javisst!

Annonser

Resultatanalys i skolan

Jag har läst boken Resultatanalys i skolan av Jonas Österberg. Texten som följer är mina privata reflektioner, det vill säga saker som jag läst som antingen bekräftar eller utmanar min personliga förförståelse. Sammanfattning Österberg grundar bokens syfte i en tanke om en likvärdig skola och att vägen dit går genom att varje skola själv identifierar … Fortsätt läsa Resultatanalys i skolan

Att byta skola

När ett barn eller elev byter skola eller skolform sätts organisationen och institutionen skolan på prov. Men framför allt kan det uppstå oro och funderingar hos den unge samt hos dennes vårdnadshavare. Jag fick i uppdrag att fundera lite över vilka möjligheter som finns för att göra övergångarna till lyckade steg i barnets/elevens utbildningsgång. Här följer dessa … Fortsätt läsa Att byta skola