Hur förhåller du dig som lärare till avståndet till eleverna? Hur kan du minska avståndet (fysiskt och kognitivt) till de elever där avståndet känns som längst?

http://youtu.be/RO4-0__GJlA

Annonser

Varje åsikt har en barndom – Inför #afkUmeå

Den här texten fick mig att förstå varför jag ibland har svårt att förhålla mig till prat om målsättningar som man bör ha. Mål kan man ha, men en förvissning, eller åtminstone förhoppning, om att de leder åt rätt håll får jag bara om de är kopplade till en vision om vad vi vill uppnå. Och en sådan vision saknar jag ganska ofta. När jag dessutom frågar efter den ser många ut som frågetecken. Jag tolkar det som att många människor nöjer sig med att fixa med jobbet här och nu. Visserligen med en ambition att det ska bli så bra som möjligt, men det där långt därframme som man skulle vilja uppnå saknas. Jag kopplar den här texten också till skolöverstyrelsens blogginlägg om tristess: [ http://www.skoloverstyrelsen.se/?p=1128 ]www.skoloverstyrelsen.se/?p=1128
Eleverna behöver också ha sin egen vision för att prestera bra. Och vi som arbetar i skolan måste hjälpa dem att se och upptäcka vilka framtida utsikter som finns.

#skolvåren

Inför #afkUmeå vars ramverk lyder Framtiden skapas av mod och visioner med en underrubrik om vilka yttre och inre rum som krävs för att möjliggöra detta, har vi bett ett antal personer om deras tankar kring detta. Tills #afkUmeå går av stapeln 30-31 januari kan du ta del av dessa reflektioner här på bloggen.

Vissa är väldigt övergripande om begreppen i sig, vikten av dem och vad det kan leda till om de får ta plats i ens liv, och andra är mer konkreta och lyfter någons egen vision, för skola, för lärande, för samhällsutveckling. 

Ingen tanke är mer eller mindre rätt, för det finns inget facit. Förhoppningen är snarast att dessa tankar, i skrift, ljud eller bild, ska väcka något i dig. Vill du dela med dig, så får du mer än gärna bidra med din egen tanke, lägg ett mail till skolvaren at gmail.com så plockar vi…

View original post 709 fler ord