Min vision om skolan

I en annan tid än nu, men kanske i en framtid, kan skolan som institution se annorlunda ut. Jag är inte helt nöjd med statens, kommunernas, fackens och lärarnas roller i förhållande till skolan som det ser ut nu. Jag tänker så här: Staten, alltså riksdagen, ska besluta om reformer. Skolverket, eller någon annan lämplig … Fortsätt läsa Min vision om skolan

Annonser

Vygotskij och det kollegiala lärandet

Vygotskij säger att allt lärande är situerat och att det sker i ett socialt sammanhang genom interaktion mellan människor. Det är den grundtesen jag försöker hålla mig till i min undervisning. Det är också det som beskrivs i Bedömning för lärande som "göra eleverna till lärresurser för varandra". Men hur går lärarens lärande till? Har … Fortsätt läsa Vygotskij och det kollegiala lärandet