Långsiktighet kontra förändring här och nu?

Jag var på konferens i måndags. Mittuniversitetet anordnade denna inom ramen för RUN och det var karriärtjänsterna som avhandlades. Inbjudna var rektorer, lektorer och förstelärare. En och annan skolområdeschef och förvaltningschef fanns också med i skaran. Vi fick höra på intressanta föreläsningar och även diskutera sinsemellan. Det var en bra dag som var stärkande för … Fortsätt läsa Långsiktighet kontra förändring här och nu?

Annonser

Arbetets sociala kitt

En eftermiddag med kollegorna. After work. Alla är inte där men det kan man inte räkna med. Familjer, aktiviteter och födelsedagar. Inget konstigt alls. En restaurang på stan. Vi beställer mat och öl. Och någon vin. Vi pratar om skolan, kollegor och minnen. Om hur vi tycker att det borde vara. Det är som vanligt, … Fortsätt läsa Arbetets sociala kitt

Efterspel till ”Sagan om de snälla lärarna…”

Då mitt förra blogginlägg (Sagan om de snälla lärarna och den onda skolledningen) har skapat viss oro och förvirring kommer jag här försöka göra några förtydliganden. Jag vill också passa på att tacka för den återkoppling jag fått. Trots den inte så positiva responsen på sagan har det inneburit att mina tankar har fått arbeta … Fortsätt läsa Efterspel till ”Sagan om de snälla lärarna…”

Sagan om de snälla lärarna och den onda skolledningen

Det var en gång en skola i landet Svecium där lärarna länge hade levt under svår stress och press. Den onda skolledningen drog ut de allra sista krafterna ur den hukande personalen för att, som de uttryckte det, "ge barnen en god framtid". Lärarna förstod ju att det bara var ett svepskäl, liksom den onda … Fortsätt läsa Sagan om de snälla lärarna och den onda skolledningen