Undervisningskonsten är lärarnas att odla

Lärare både vill och inte vill bli mer professionella. Å ena sidan vill man ha tydligare riktlinjer och å andra sidan mindre kontroll. Problemet är att man inte kan få både och. Professionalitet handlar inte om en allmän ”skicklighet” utan om yrken som kräver en akademisk utbildning och en avgränsad verksamhet som bygger på en … Fortsätt läsa Undervisningskonsten är lärarnas att odla

Läroplan och fostran

Den övergripande frågan som ställs i mitt huvud vid läsning av Ninni Wahlströms bok Läroplansteori och didaktik är ”vad är vår skola och vad borde den vara?”. Jag ser boken som en ganska väl kamouflerad partsinlaga som argumenterar för en (återgång till) allmändidaktisk tysk tradition med tonvikt på fostran och bildning och mot en instrumentell … Fortsätt läsa Läroplan och fostran

Liberalism, solidaritet och det fria skolvalet

Det finns många krafter i samhället idag som gör att människor alltmer blir främlingar för varandra. Bostadssegregationen, ökade inkomstskillnader, åsiktsbubblor på internet och ett uppluckrat välfärdssystem bidrar till att spä på skillnaderna mellan olika grupper. Ett samhälle med sådana sprickor riskerar att få en befolkning som bär på frustrationer med ökat våld och misstänksamhet som … Fortsätt läsa Liberalism, solidaritet och det fria skolvalet

Den pedagogiska forskningens roll för undervisningen

Den pedagogiska forskningens roll för att utveckla undervisningen i skolan har skiftat genom åren. De senaste åren har det funnits ökade krav på att forskningen ska ge svar på vilken undervisning som fungerar bäst. Ibland har det också låtit som att just detta syfte är det enda som kan legitimera att pedagogisk forskning överhuvudtaget ska … Fortsätt läsa Den pedagogiska forskningens roll för undervisningen

Det professionella lärandets didaktik

Den här texten är ett paper som fungerade som examinerande text i kursen Didaktik, 7,5 hp, som jag läst inom ramen för masterprogrammet i pedagogik vid Mittuniversitetet. Introduktion Inledning Skolväsendet är den verksamhet som främst sätts i samband med lärande. Det är där elevernas och barnens lärande och utveckling som är det övergripande målet. Men … Fortsätt läsa Det professionella lärandets didaktik

Förutsättningar och hinder för lärares agens i det professionella lärandet

Följande text skrev jag i kursen Vuxnas lärande i formella och informella sammanhang I på Mittuniversitetet. Introduktion Inledning Skolan är en politiskt styrd institution där vuxna lärare undervisar och elever lär. Den utveckling av undervisningen som förväntas ske på grundskolor och gymnasieskolor har under de senaste åren ledsagats av en ledningsfilosofi som kallas New Public … Fortsätt läsa Förutsättningar och hinder för lärares agens i det professionella lärandet

En kollektiv frihet och professionell fronesis

Avspända axlar och käkmuskler. En förväntan och nyfikenhet som präglar skolans kollegium. Ett självförtroende som lärare, och som arbetslag. Leenden och blickar som möts. En trygghet inför varandra och inför den gemensamma uppgiften att undervisa. En känsla av kollektivt ansvarstagande för elevernas lärande och utveckling. En organisation och ledning som ser till att upprätthålla denna … Fortsätt läsa En kollektiv frihet och professionell fronesis

Undersökning av elevers motivation i åk 9 – Varför nöjer de sig med E?

Nedan finner du en text som beskriver en undersökning av elevers motivation på en grundskola, utförd 2016. Min dåvarande utvecklingspedagogkollega Jussara Reis Andersson (i skrivande stund doktorand på Mittuniversitetet) och jag fick uppdraget att hitta orsaker till varför eleverna nöjer sig med att få ett E i betyg trots att de i många fall skulle … Fortsätt läsa Undersökning av elevers motivation i åk 9 – Varför nöjer de sig med E?