Inte bara vetenskap i undervisningen – men vad är i så fall det andra?

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Visst. Det är förstås bra. För det mesta. Men hur ser det ut i själva undervisningssituationen? Är vetenskapliga rön det som är alla lärares heliga graal och som kan legitimera allt som görs i undervisningen? Photo by Amaury Salas on Unsplash Nej, nästan självklart är det inte så. För … Fortsätt läsa Inte bara vetenskap i undervisningen – men vad är i så fall det andra?

Tankar om garanterad undervisningstid

Att tid i undervisning är viktig för att nå framgång i lärande är närmast självklart, men jag vill här gräva lite djupare i tidsbegreppet och koppla det till skoleffektivitetsforskning, främst till Creemers och Kyriakides så kallade dynamiska modell. Photo by NeONBRAND on Unsplash Vi kan se tidsaspekten på tre nivåer, elevnivå, klassrumsnivå och skolnivå. Vi börjar med elevnivån. … Fortsätt läsa Tankar om garanterad undervisningstid

Förslag till fritidshemmet och förskoleklassen för formativ bedömning

Nedanstående punkter plitade jag ihop för ett par år sedan utifrån ett behov från fritidshem och förskoleklass som kände att formativ bedömning inte riktigt passade in i verksamheten. 1. Filma verksamheten. Upptäck avvikelser från planerat lärande. Vilka elever behöver utveckla vilka förmågor och hur kan vi anpassa aktiviteterna för att dessa elever ska nå längre? … Fortsätt läsa Förslag till fritidshemmet och förskoleklassen för formativ bedömning

Vad krävs för ett professionellt samtal?

Efter en längre diskussion i mitt arbetslag (ca 12 personer, estetiska programmet) som handlade om att vi lärare inte riktigt klarade att uppmärksamma alla elever och deras framsteg och/eller svårigheter i skolan kom vi överens om att vi borde göra något åt det. Vi funderade på hur vi skulle kunna systematisera och säkerställa att alla … Fortsätt läsa Vad krävs för ett professionellt samtal?

Lärare – ställ krav! Men på vem? Och varför?

Lärare är vana att ställa krav. Kraven ställs på eleverna, som ska klara uppgifter och orka skoldagen. Krav ställs också på organisationen; att schema fungerar, att rektor finns till hands och ger stöd när det behövs, att lokaler fungerar, att elevhälsa, skolskjutsar och bibliotek fungerar bra och att den digitala tekniken klarar den pedagogik man … Fortsätt läsa Lärare – ställ krav! Men på vem? Och varför?

Barnets bildning

Nedanstående text är en kommentar på en text från S.O.S., skriven av Paul A. Kirschner och Mirjam Neelen, Fjärilen som förnekade att den någonsin varit en larv – en pedagogisk fabel av idag Photo by Ben White on Unsplash Beskrivningen av de vilseförda ”pedagogiska gurus” som är måltavla för Paul A. Kirschner och Mirjam Neelens text, ”Fjärilen som förnekade … Fortsätt läsa Barnets bildning

Specialpedagogikens problem i skola och akademi

Här följer ett paper som jag skrivit som examinerande uppgift i kursen "Pedagogik som vetenskap" på Masterprogrammet i pedagogik på Mittuniversitetet. Photo by Aldino Hartan Putra on Unsplash I detta paper sätts specialpedagogik som tänkande och praktik in i en historisk vetenskaplig kontext med pedagogik som central disciplin. Det finns ett glapp mellan pedagogik och specialpedagogik som visar … Fortsätt läsa Specialpedagogikens problem i skola och akademi

Utvecklingslinjer i pedagogikämnet

Nedanstående text är en inlämningsuppgift som skrevs i kursen Pedagogik som vetenskap, AV, 7,5hp på Mittuniversitetet. Texten behandlar pedagogikämnet ur främst ett historiskt perspektiv. Photo by Sam Poullain on Unsplash Pedagogikens ständiga dilemma verkar vara korstrycket från profession respektive akademi. Det finns också djupare frågor om vad pedagogik är och bör vara, vilket kan spåras i olika tiders … Fortsätt läsa Utvecklingslinjer i pedagogikämnet