Vad krävs för ett professionellt samtal?

Efter en längre diskussion i mitt arbetslag (ca 12 personer, estetiska programmet) som handlade om att vi lärare inte riktigt klarade att uppmärksamma alla elever och deras framsteg och/eller svårigheter i skolan kom vi överens om att vi borde göra något åt det. Vi funderade på hur vi skulle kunna systematisera och säkerställa att alla … Fortsätt läsa Vad krävs för ett professionellt samtal?

Annonser

Lärare – ställ krav! Men på vem? Och varför?

Lärare är vana att ställa krav. Kraven ställs på eleverna, som ska klara uppgifter och orka skoldagen. Krav ställs också på organisationen; att schema fungerar, att rektor finns till hands och ger stöd när det behövs, att lokaler fungerar, att elevhälsa, skolskjutsar och bibliotek fungerar bra och att den digitala tekniken klarar den pedagogik man … Fortsätt läsa Lärare – ställ krav! Men på vem? Och varför?

Specialpedagogikens problem i skola och akademi

Här följer ett paper som jag skrivit som examinerande uppgift i kursen "Pedagogik som vetenskap" på Masterprogrammet i pedagogik på Mittuniversitetet. I detta paper sätts specialpedagogik som tänkande och praktik in i en historisk vetenskaplig kontext med pedagogik som central disciplin. Det finns ett glapp mellan pedagogik och specialpedagogik som visar sig som olika problem … Fortsätt läsa Specialpedagogikens problem i skola och akademi

Utvecklingslinjer i pedagogikämnet

Nedanstående text är en inlämningsuppgift som skrevs i kursen Pedagogik som vetenskap, AV, 7,5hp på Mittuniversitetet. Texten behandlar pedagogikämnet ur främst ett historiskt perspektiv. Pedagogikens ständiga dilemma verkar vara korstrycket från profession respektive akademi. Det finns också djupare frågor om vad pedagogik är och bör vara, vilket kan spåras i olika tiders förklaringsmodeller om lärande … Fortsätt läsa Utvecklingslinjer i pedagogikämnet

För en kollektiv arbetsmiljö

Mycket av skoldebatten idag handlar av nödvändighet om lärarnas arbetsmiljö. Lärare blir sjuka och/eller börjar arbeta med något helt annat på grund av arbetets krav och innehåll. Den spontana reaktionen på höga krav och mycket att göra är förstås att sänka kraven (ansvarigheten) och att göra mindre (av "det onödiga"), vilket också framförs med emfas … Fortsätt läsa För en kollektiv arbetsmiljö

Ingrid Carlgren har rätt, men inte bara.

Jag läser med nöje den insiktsfulla och tydligt skrivna artikeln "Resultatstyrningen av skolan motverkar kunskap" författad av professor Ingrid Carlgren och publicerad i Göteborgsposten den 9 april 2018. Där beskriver hon hur läroplanens utformning, och där specifikt kunskapskraven, har bidragit till urholkning av undervisningen och i förlängningen av elevernas kunskaper. Det ensidiga fokuset på kunskapskraven … Fortsätt läsa Ingrid Carlgren har rätt, men inte bara.