Specialpedagogikens problem i skola och akademi

Här följer ett paper som jag skrivit som examinerande uppgift i kursen "Pedagogik som vetenskap" på Masterprogrammet i pedagogik på Mittuniversitetet. I detta paper sätts specialpedagogik som tänkande och praktik in i en historisk vetenskaplig kontext med pedagogik som central disciplin. Det finns ett glapp mellan pedagogik och specialpedagogik som visar sig som olika problem … Fortsätt läsa Specialpedagogikens problem i skola och akademi

Annonser

Utvecklingslinjer i pedagogikämnet

Nedanstående text är en inlämningsuppgift som skrevs i kursen Pedagogik som vetenskap, AV, 7,5hp på Mittuniversitetet. Texten behandlar pedagogikämnet ur främst ett historiskt perspektiv. Pedagogikens ständiga dilemma verkar vara korstrycket från profession respektive akademi. Det finns också djupare frågor om vad pedagogik är och bör vara, vilket kan spåras i olika tiders förklaringsmodeller om lärande … Fortsätt läsa Utvecklingslinjer i pedagogikämnet

För en kollektiv arbetsmiljö

Mycket av skoldebatten idag handlar av nödvändighet om lärarnas arbetsmiljö. Lärare blir sjuka och/eller börjar arbeta med något helt annat på grund av arbetets krav och innehåll. Den spontana reaktionen på höga krav och mycket att göra är förstås att sänka kraven (ansvarigheten) och att göra mindre (av "det onödiga"), vilket också framförs med emfas … Fortsätt läsa För en kollektiv arbetsmiljö

Ingrid Carlgren har rätt, men inte bara.

Jag läser med nöje den insiktsfulla och tydligt skrivna artikeln "Resultatstyrningen av skolan motverkar kunskap" författad av professor Ingrid Carlgren och publicerad i Göteborgsposten den 9 april 2018. Där beskriver hon hur läroplanens utformning, och där specifikt kunskapskraven, har bidragit till urholkning av undervisningen och i förlängningen av elevernas kunskaper. Det ensidiga fokuset på kunskapskraven … Fortsätt läsa Ingrid Carlgren har rätt, men inte bara.

Det konservativa skolspråket

Här nedan följer en debattartikel som publicerades i Skolvärlden den 26 mars 2018. Först fick texten en rubrik som gjorde att den tolkades som ett inlägg i debatten kring kunskapskraven som pågått i någon vecka, men genom en insats av Gunnar Hyltegren som påpekade den missvisande rubriken för utgivarna, så ändrades rubriken. Nu heter artikeln … Fortsätt läsa Det konservativa skolspråket

Reflektioner kring utredningen ”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring” (SOU 2018:19)

Jag läser "Forska tillsammans - samverkan för lärande och förbättring" (SOU 2018:19) och funderar kring ett par saker. Flera saker känns helt i tiden, till exempel de övergripande delarna om att utveckla skolor till lärande organisationer genom ett bättre strukturerat systematiskt kvalitetsarbete och en närmare samverkan mellan lärosäten och huvudmän kring praktiknära forskning. Men det … Fortsätt läsa Reflektioner kring utredningen ”Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring” (SOU 2018:19)

”Kulturer käkar strukturer till frukost”, var det någon som sa.

Det heter ju "kulturer käkar strukturer till frukost" och detta är ofta sant. Otaliga är de exempel då förändringar av strukturer i skolan har visat sig vara lika verkningslösa som kritikerna till den strukturella förändringen redan från början sa att den skulle bli. Men det finns exempel på när strukturella förändringar verkligen har bidragit till … Fortsätt läsa ”Kulturer käkar strukturer till frukost”, var det någon som sa.