Undersökning av elevers motivation i åk 9 – Varför nöjer de sig med E?

Nedan finner du en text som beskriver en undersökning av elevers motivation på en grundskola, utförd 2016. Min dåvarande utvecklingspedagogkollega Jussara Reis Andersson (i skrivande stund doktorand på Mittuniversitetet) och jag fick uppdraget att hitta orsaker till varför eleverna nöjer sig med att få ett E i betyg trots att de i många fall skulle … Fortsätt läsa Undersökning av elevers motivation i åk 9 – Varför nöjer de sig med E?

Om lärarens autonomitet, professionalism och undervisningskvalitet

Om lärare ska uppnå ökad autonomitet och kunna utvecklas i en professionaliserad riktning måste man börja prata om undervisningskvalitet inom kåren. Att undervisning kan ha olika kvalitet vet varje lärare - vi har alla presterat dåligt och vi har alla presterat bra. Och forskare har visat att olika lärare undervisar på olika nivåer; en del … Fortsätt läsa Om lärarens autonomitet, professionalism och undervisningskvalitet

Höga förväntningar. Ja, men hur?

En klass (åtminstone från åk 7, om inte tidigare) träffar många olika lärare. Eleverna i klassen justerar sin inställning till undervisningen mycket beroende på den enskilde lärarens handlingar. En lärare gör si, en annan gör så, och de flesta elever kryssar dessutom med lätthet mellan olika roller beroende på vem som undervisar. Många skolor har … Fortsätt läsa Höga förväntningar. Ja, men hur?

Jämförelse: positivism och hermeneutik

Nedan följer en text som jag skrev som en uppgift i kursen Vetenskapsfilosofi i mina studier på masterprogrammet i pedagogik. Kanske kan den vara till glädje för någon, exempelvis för någon student. Positivism och hermeneutik i inkluderande undervisning i Hong Kong Positivismens och hermeneutikens framväxt Det vetenskapsfilosofiska begreppet positivism lanserades av den franske filosofen Comte … Fortsätt läsa Jämförelse: positivism och hermeneutik

Tankar utifrån Betygsutredningen – framsteg eller bakslag?

Jag minns när de nya betygen med kunskapskriterier kom. Jag tyckte det lät jättebra och mycket mer rättvist än de relativa betygen. Eleven kunde istället för att konkurrera med kamrater verkligen tävla med sig själv. Det var den egna insatsen som räknades. Eleverna hade inget att förlora på att samarbeta. Det var kunskaperna som skulle … Fortsätt läsa Tankar utifrån Betygsutredningen – framsteg eller bakslag?

Den altruistiske fristående huvudmannen

Alla svenskar bor i en kommun, en gemensamhet som påverkar och påverkas av allt som försiggår där, lokalt. Elever, vårdnadshavare, lärare och rektorer bor och verkar i en kommun. Alla går eller verkar dock inte i en kommunal skolverksamhet. De fristående skolornas huvudmän verkar i en kommun och påverkar elever, vårdnadshavare, lärare och rektorer på … Fortsätt läsa Den altruistiske fristående huvudmannen

Kollegialitetens betydelse för elevernas lärande

När en skola tittar på sina elevers resultat hittar man förmodligen något eller några områden som inte är tillfredsställande. Dessa blir, eller åtminstone bör bli, områden som kräver åtgärder av något slag. Foto: Pixabay Skolan har genom sin resultatanalys då svarat på frågan "Vilken kunskap och färdigheter behöver våra elever för att uppnå viktiga mål?", … Fortsätt läsa Kollegialitetens betydelse för elevernas lärande